Vi har två rykten att värna om - ditt och vårt!
Mer info Har du bråttom så har du kommit rätt.
Bergs Grafiskas affärsidé är att på kort varsel med omsorg, fantasi och stor yrkesskicklighet producera din interna och externa information med tonvikt på funktion och leveranssäkerhet. Det gör också att vi vill arbeta i nära kontakt med dig och utgå från din verksamhetsidé och marknad/ändamål för att det ska fungera hela vägen. Och vi vill att du alltid tar en tidig kontakt med oss för att det ska bli rätt från början och inte minst för att minimera kostnaderna.

TRYCKSAKER
Sören BergNär det gäller trycksaker är våra uppdrag till ca 90% 4-färgsjobb. Och vi kan göra jobbet från början till slut. D.v.s. från sättning, scanning, rippning och repro till tryck, bokbinderi och distribution. Oftast får vi färdigt material från kund. Det kan vara en Word-fil, Powerpoint, Indesign eller som i de flesta fall en pdf-fil. I vilket fall går vi noga igenom det. Vi vill ju vara säkra på att "ingredienserna" är bra.

Vi har specialiserat oss på att snabbt ta fram information och reklam. T.ex. blad, foldrar, broschyrer, manualer samt kund- och personaltidningar. Vi arbetar med s/v-kopiering och färgkopiering, digitaltryck och offsettryck, bokbinderi, adressering, kuvertering samt distribution. Som du kan misstänka är utskick en stor del av verksamheten. Upplagorna kan variera från ett knappt hundratal till ett par hundratusen.

PRODUKTION PÅ LEVERANSORTEN
Bergs Grafiska är beläget i Hammarby Sjöstad och vi har Storstockholm som arbetsområde. Vårt stora grafiska nätverk gör att vi alltid har en ordentligt back-up ifall något skulle hända. Dessutom kan vi t.ex. erbjuda produktion på leveransorten, d.v.s. först distribuera sedan producera.

LÄRA AV VARANDRA
I en omvärld som ändras snabbt tycker vi att det är viktigt att samarbeta och försöka lära av varandra. Du är alltid välkommen att besöka oss och vi kommer gärna till dig. Kanske för att se att era programvaror och utrustning är rätt inställda för att enkelt nå ett optimalt resultat.

MÅNGA MASKINER
Det senast tillskottet i vår stora maskinpark är en kuvertmaskin som trycker i färg till en låg kostnad. I samma körning kan man även adressera! Dessutom går det fort och vi kan leverera kuvert på dagen i brukskvalitet. Skicka ett original så tar vi fram ett provex. till dig. Prisexempel: 500 st C5 med remsa och med 1-4 färger kostar 680 kr + moms!

MER ÄN ETT TRYCKERI.
Bara en sådan sak att vi läser det mesta vi trycker!

HEMSIDA:Med vänliga hälsningar Sören Berg


Bergs Grafiska, Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm.
Telefon: 08-556 009 90. Jour 0706433000
E-post: soren.berg@bergsgrafiska.se